ClickBank1
ClickBank1

Skyddshundsutbildning – teori och träning

Att utbilda en skyddshund är mycket svårt – men det är också bland det mest intressanta som finns inom hundträning.
Dock så krävs det mycket. Först av hunden, det är lämpligt att göra en Lämplighetstest av hunden hos en erfaren figurant innan träning påbörjas.
Av föraren krävs både kunnande och sunt förnuft. Föraren måste lära sig att läsa sin hund och här kommer mycket nytt in.
Viktigt är att föraren lär sig se skillnad på när hunden är i bytesdrift och när den är i aggression. Föraren måste också ha uthållighet och fullfölja utbildningen, som kan ta flera år. Att tävla rekommenderas, då finns det skäl att träna och bli ännu bättre.
Av figuranten krävs ännu mer. Fig måste kunna läsa hund och kunna kräla i stoftet för hunden. Machouppträdande mot hunden fungerar dåligt och kan resultera i överbelastning av nervsystemet. Hunden blir inte bättre än figuranten.

I grunden handlar allt om kunskap. Det behövs också en hel del grundkunskap och erfarenhet av hundträning för att över huvud taget kunna ta till sig denna kunskap.

Det behövs nödvändiga teoretiska grundkunskaper så man vet varför man gör si och så. Den finns i första delen av sajten.

Därefter behövs kunskap om hur man tränar och i vilken följd. Den finns i sista delen.

Målet för denna sajt är att ge denna kunskap. VM-vinnare har tränat enligt dessa metoder. Det finns många fler sätt att träna och det finns varianter samt all träning anpassas till varje enskild hund. Så denna sajt gör inte anspråk på att vara det enda rätta.

Tränar gör Du enklast i en ortsgrupp.

 

Nästa sida